Harjoitukset

Tältä sivulta löytyy muutamia harjoituksia pitkähuilun soittotekniikan hiomiseksi. Harjoitukset ovat sekä nuotteina että ääninäytteinä. Nuotinlukutaito ei ole välttämätön, jos hyödynnät ääninäytteitä ja soitat D-vireisellä pitkähuilulla (tai muutat ääninäytteiden sävelkorkeuden huilusi mukaiseksi). Nuottien etumerkinnät mukailevat yläsävelasteikon sitä osaa, joka on pitkähuilun soitolle luontevin. Huomaa että pitkähuilun vire ei ole kaikilla sävelillä sama kuin esim. pianon tasavire. Selkeyden vuoksi käytän kuitenkin harjoituksissa ja ohjelmiston nuoteissa tavanomaista nuottiviivastoa, sekä säveliä ja etumerkkejä. Osa kappaleiden nuoteista ja ääninäytteistä on tehty eri sävellajien pitkähuiluille, sillä joiltain osin ne saattavat olla hankalia ja epämiellyttävän korkealla D-pitkähuilulla soitettuna.

D-pitkähuilun asteikko harjoituksissa ja kappaleissa

Janne Ojajärvi · Harjoitukset pitkähuilulle
Harjoitus 1: Ensimmäinen henkäisy
Harjoitus 2: Kaksi säveltä avotekniikalla
Harjoitus 3: Vokaalisävyt
Harjoitus 4: Tukkotekniikka
Harjoitus 5: Skaalaharjoitus & uusi sävel
Harjoitus 6: Uusi sävel
Harjoitus 7: Uusi sävel matalalta
Harjoitus 8: Oktaavin skaala
Harjoitus 9: Uusia haasteita
Harjoitus 10: Skaala- ja hengitystekniikkaharjoitus
Harjoitus 11: Korut ja etuheleet
Harjoitus 12: Osittain peitetty huilun pää
Harjoitus 13: Tukko- tai avotekn. sävelien sitominen
Harjoitus 14: Tehosteita
Harjoitus 15: Erikoistehosteita

© Janne Ojajärvi